Elektriska installationer (Full-Key)
    o Teknik
    o Kabelinstallation
    o Tillhandahållande av material och utrustning
    o Kopplingar
    o Idrifttagning, relationshandlingar
    o Även datakablar och fiberoptik
Installation av automatisering
Installation av brandlarm
    o Kabelinstallation
    o Tillhandahållande av material och utrustning
    o Kopplingar
    o Idrifttagning, relationshandlingar
Brandskyddssystem med vattendimma
I samarbete med långvariga partners:
Telekommunikationsnätverk (Full-Key)
    o Teknik
    o Kabelinstallation
    o Tillhandahållande av material och utrustning
    o Fogning av fiberoptik
    o Kabelavslutningar, ställningar, paneler, etc.
    o Wi-Fi-nätverk
    o Idrifttagning, relationshandlingar
Smarta lösningar för ljud och video, AMX
    o Teknik
    o Kabelinstallation
    o Tillhandahållande av material och utrustning
    o Kopplingar
    o Idrifttagning, relationshandlingar
TV-övervakningssystem
Hydrauliska system
TJÄNSTER
              
The Red Dog Company Llc -
              
Räägu 6a 10620 Tallinn, Estland
                                  

Tel: +372 668 1210
                           
info@reddogcompany.eu